Jordan – 1% podatku za 2015 r.

Dzięki staraniom osób odpowiedzialnych Stowarzyszenie Jordan zostało umieszczone w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Numer KRS to 0000390446
Powyższą informację można zweryfikować na stronie pozytek.gov.pl.

Napisano w Aktualności, Jordan

Projekt obiektu gotowy!

Właśnie złożyliśmy w Starostwie Powiatowym dokumenty i czekamy na decyzję o pozwoleniu na budowę. Zapraszamy do pobrania pliku z projektem domu opieki seniora

Napisano w Aktualności, Jordan

Nasza misja

Szanowny Czytelniku,

Mam zaszczyt przedstawić w tym miejscu misję Stowarzyszenia Jordan, powołanego do istnienia w celu budowy całodobowego domu opieki dla osób starszych, zlokalizowanego w Sobinie.

U podstaw przedmiotowej inwestycji legła smutna obserwacja sytuacji wielu starszych osób, pozbawionych możliwości spędzenia ostatnich lat życia w sposób godny i umożliwiający spokojne przejście na drugi brzeg wieczności. Jako pastor, wielokrotnie zderzałem się z osobistymi tragediami kobiet i mężczyzn, którzy w wyniku niesprzyjającego splotu okoliczności, musieli witać starość w zupełnie obojętnym, niesprzyjającym, a często wrogim otoczeniu, nie mogąc liczyć na opiekę i wsparcie. W związku z powyższym, wraz z liczną grupą współpracowników, postanowiliśmy powołać do życia inicjatywę, której celem jest odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na miejsca umożliwiające godną egzystencję osób starszych i wymagających całodobowej opieki. Wierzymy, że struktura społeczeństwa, a także istniejące realia kulturowo-gospodarcze, wymagają podjęcia działań zmierzających do zatroszczenia się o los tych, którzy z powodu starczego wieku, nie są już w stanie zatroszczyć się o samych siebie. Pragniemy stworzyć przestrzeń, w której starsze osoby będą traktowane z należnym im szacunkiem i uwagą, zapewniającą godne warunki bytowe, opiekę zdrowotną i duchową. Projekt ten postrzegamy w kategoriach bezinteresownej, chrześcijańskiej misji niesienia pomocy dla osób potrzebujących.

Realizowana inwestycja znajduje się obecnie w finalnej fazie projektowej – władze Stowarzyszenia Jordan złożyły wniosek o pozwolenie na budowę, dołączając do niego niezbędną dokumentację projektową, przygotowaną zgodnie z istniejącymi wymogami prawa oraz standardami technicznymi.

Mając na względzie zaistniały stan rzeczy, efektywne kontynuowanie niniejszego przedsięwzięcia uzależnione jest od dalszego wsparcia ze strony Darczyńców, zarówno instytucjonalnych, jak i osób fizycznych. Wsparcie to wyrazić można poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Jordan – będącego organizacją pożytku publicznego – lub poprzez dowolną wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Wyrażam nadzieję, że niniejsza inicjatywa spotka się ze zrozumieniem i przychylnością Czytelników.

Za wszelką udzielną pomoc serdecznie dziękuję.

Bogusław Sokół                
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Jordan

Napisano w Aktualności, Jordan