Kontakt

Adres:
Stowarzyszenie „Jordan”
ul. B. Kominka 18
59-100 Polkowice

e-mail bogdansokol@wp.pl

Konto bankowe:
BZWBK 1 O. w Polkowicach

Wpłaty  krajowe
20 1090 2109 0000 0001 1694 8312

Wpłaty z zagranicy
PL20 1090 2109 0000 0001 1694 8312
SWIFT WBKPPLPP