Jordan – 1% podatku za 2015 r.

Dzięki staraniom osób odpowiedzialnych Stowarzyszenie Jordan zostało umieszczone w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Numer KRS to 0000390446
Powyższą informację można zweryfikować na stronie pozytek.gov.pl.

Napisano w Aktualności, Jordan