Charakterystyka technologii oraz ogólnego funkcjonowania obiektu

Poniżej kluczowe informacje dot. charakterystyki technologii oraz ogólnego funkcjonowania obiektu.

Objęty projektem obiekt, to budynek bez piwnic, funkcjonalnie rozdzielony na trzy segmenty: A, B, C.

A – Przyziemie z przestrzenią ogólnodostępną: hol wejściowy, recepcja, jadalnia i sala rekreacji dla rezydentów (dla niepełnosprawnych przewidziano 5 pokoi na parterze budynku).

B – Kondygnacja przyziemia z zapleczem kuchenno – gospodarczym, mieszkaniem gospodarza oraz pokojami rezydentów na piętrze i poddaszu.

C – Kondygnacja przyziemia z pomieszczeniami administracyjnymi: gabinet lekarski, rehablitacyjny, sanitarny oraz pokojami dla rezydentów na piętrze i poddaszu.

Segment B i C łączony jest na piętrze – holem, na poddaszu – tarasem.

W obiekcie będzie przebywało docelowo 80-ciu rezydentów. Obiekt będzie przeznaczony dla ogólnie sprawnych. Forma organizacyjna stacjonarnej opieki długoterminowej (ZPO); zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy.

Napisano w Aktualności