OGŁOSZENIE 03.05.2020

unnamed

W związku z obecną sytuacją w kraju, wszystkie działania związane z V Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Kwiat Dziełem Doskonałym – kwiaty kwitnące na krzewach 2020” zostają zawieszone do odwołania. Informacje dotyczące kolejnych kroków postępowania zostaną udostępnione w odniesieniu do rozwoju sytuacji związanej z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 .

Życzymy wszystkim Państwu dużo zdrowia oraz spokoju w tym szczególnym czasie.

Prezes Stowarzyszenia  JORDAN Bogusław Sokół
Prezes Stowarzyszenia SKORPION Filip Rodzik

Napisano w Aktualności

Konkurs „Kwiat dziełem doskonałym. Kwiaty kwitnące na krzewach”

Serdecznie zapraszając do wzięcia udziału, przypominamy o organizowanym konkursie. Do 29 lutego można składać pracę.

Plakat

 

Napisano w Aktualności

V OGÓLNOPOLSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ „KWIAT DZIEŁEM DOSKONAŁYM – KWIATY KWITNĄCE NA KRZEWACH 2020”

Konkurs Plastyczny „Kwiat dziełem doskonałym” jest zaproszeniem skierowanym do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wśród wielu słusznych, promocyjnych, rozwojowych i kulturowych celów przedsięwzięcia znajduje się również cel korespondujący z działaniami Stowarzyszenia Jordan – zdobycie środków finansowych na budowę domu całodobowej opieki nad ludźmi starszymi w Sobinie. Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz klauzura informacyjna RODO. Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

Regulamin konkursu

RODO

 

Napisano w Aktualności

Charakterystyka technologii oraz ogólnego funkcjonowania obiektu

Poniżej kluczowe informacje dot. charakterystyki technologii oraz ogólnego funkcjonowania obiektu.

Objęty projektem obiekt, to budynek bez piwnic, funkcjonalnie rozdzielony na trzy segmenty: A, B, C.

A – Przyziemie z przestrzenią ogólnodostępną: hol wejściowy, recepcja, jadalnia i sala rekreacji dla rezydentów (dla niepełnosprawnych przewidziano 5 pokoi na parterze budynku).

B – Kondygnacja przyziemia z zapleczem kuchenno – gospodarczym, mieszkaniem gospodarza oraz pokojami rezydentów na piętrze i poddaszu.

C – Kondygnacja przyziemia z pomieszczeniami administracyjnymi: gabinet lekarski, rehablitacyjny, sanitarny oraz pokojami dla rezydentów na piętrze i poddaszu.

Segment B i C łączony jest na piętrze – holem, na poddaszu – tarasem.

W obiekcie będzie przebywało docelowo 80-ciu rezydentów. Obiekt będzie przeznaczony dla ogólnie sprawnych. Forma organizacyjna stacjonarnej opieki długoterminowej (ZPO); zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy.

Napisano w Aktualności

Wizualizacja obiektu

Poniżej prezentujemy wizualizację naszego obiektu

Napisano w Aktualności, Jordan

List intencyjny

Z przyjemnością informujemy że w dniu 16.02.2016 został podpisany list intencyjny pomiędzy Stowarzyszeniem Charytatywnym „Żyć godnie” i Stowarzyszeniem Jordan.

list_intencyjny   podpisanie listu
Z przyjemnością informujemy że w dniu 16.02.2016 został podpisany list intencyjny pomiędzy Stowarzyszeniem Charytatywnym „Żyć godnie” i Stowarzyszeniem Jordan.

Napisano w Aktualności

Pozwolenie na budowę

Z radością informujemy że Starosta Polkowicki zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę budynku domu opieki seniora.

Więcej informacji w załączonych plikach

Pozwolenie 1    Pozwolenie 2    Pozwolenie 3

 

Napisano w Aktualności

Jordan – 1% podatku za 2015 r.

Dzięki staraniom osób odpowiedzialnych Stowarzyszenie Jordan zostało umieszczone w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Numer KRS to 0000390446
Powyższą informację można zweryfikować na stronie pozytek.gov.pl.

Napisano w Aktualności, Jordan

Projekt obiektu gotowy!

Właśnie złożyliśmy w Starostwie Powiatowym dokumenty i czekamy na decyzję o pozwoleniu na budowę. Zapraszamy do pobrania pliku z projektem domu opieki seniora

Napisano w Aktualności, Jordan

Nasza misja

Szanowny Czytelniku,

Mam zaszczyt przedstawić w tym miejscu misję Stowarzyszenia Jordan, powołanego do istnienia w celu budowy całodobowego domu opieki dla osób starszych, zlokalizowanego w Sobinie.

U podstaw przedmiotowej inwestycji legła smutna obserwacja sytuacji wielu starszych osób, pozbawionych możliwości spędzenia ostatnich lat życia w sposób godny i umożliwiający spokojne przejście na drugi brzeg wieczności. Jako pastor, wielokrotnie zderzałem się z osobistymi tragediami kobiet i mężczyzn, którzy w wyniku niesprzyjającego splotu okoliczności, musieli witać starość w zupełnie obojętnym, niesprzyjającym, a często wrogim otoczeniu, nie mogąc liczyć na opiekę i wsparcie. W związku z powyższym, wraz z liczną grupą współpracowników, postanowiliśmy powołać do życia inicjatywę, której celem jest odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na miejsca umożliwiające godną egzystencję osób starszych i wymagających całodobowej opieki. Wierzymy, że struktura społeczeństwa, a także istniejące realia kulturowo-gospodarcze, wymagają podjęcia działań zmierzających do zatroszczenia się o los tych, którzy z powodu starczego wieku, nie są już w stanie zatroszczyć się o samych siebie. Pragniemy stworzyć przestrzeń, w której starsze osoby będą traktowane z należnym im szacunkiem i uwagą, zapewniającą godne warunki bytowe, opiekę zdrowotną i duchową. Projekt ten postrzegamy w kategoriach bezinteresownej, chrześcijańskiej misji niesienia pomocy dla osób potrzebujących.

Realizowana inwestycja znajduje się obecnie w finalnej fazie projektowej – władze Stowarzyszenia Jordan złożyły wniosek o pozwolenie na budowę, dołączając do niego niezbędną dokumentację projektową, przygotowaną zgodnie z istniejącymi wymogami prawa oraz standardami technicznymi.

Mając na względzie zaistniały stan rzeczy, efektywne kontynuowanie niniejszego przedsięwzięcia uzależnione jest od dalszego wsparcia ze strony Darczyńców, zarówno instytucjonalnych, jak i osób fizycznych. Wsparcie to wyrazić można poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia Jordan – będącego organizacją pożytku publicznego – lub poprzez dowolną wpłatę na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Wyrażam nadzieję, że niniejsza inicjatywa spotka się ze zrozumieniem i przychylnością Czytelników.

Za wszelką udzielną pomoc serdecznie dziękuję.

Bogusław Sokół                
Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Jordan

Napisano w Aktualności, Jordan